رساله خطی: جواهر الفرائض (2) - در چگونگی تحصیص [تقسیم ارث] با مراعات تصحیح [سهام] از خواجه عبدالله انصاری
61 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » زمستان 1382 - شماره 36 » (54 صفحه - از 135 تا 188)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این بخش در بردارنده یک قاعده،چند باب ویک علاوه [= زیادت و اضافه؛ که در واقع تمرینی بر قواعد مذکور در رساله است] است؛ که از این قرارند: قاعده: دربیان اصلی از اصول علم حساب است که بر تصحیح سهام کمک می کند. باب نخست: در چگونگی تقسیم مال بر وارثان با سهام صحیح. باب دوم: درمناسخات. باب سوم: درنمونه های تقسیم ترکه زیرآوارماندگان و کسانی که در حکم ایشان هستند(بسان غرق شدگان) باب چهارم: پیرامون اقرارها. باب پنجم: پیرامون استخراج وصیت های مبهم و نمونه هایی ازآن. علاوه: دربیان مثالی جامع که در بر دارنده تمام ابواب یاد شده باشد