معرفی های اجمالی
69 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » مرداد و شهریور 1381 - شماره 75 » (19 صفحه - از 100 تا 118)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کتاب نیل المنی بذیل بلوغ القری لتکملة اتحاف الوری, جاراللّه بن العز بن النجم بن فهد المکی, تحقیق: محمد الحبیب الهیلة, مکه مکرمه, 2002, 2ج, 1025ص. مکه مکرمه به عنوان شهر مقدس و مورد احترام مسلمانان در طول تاریخ, همواره مورد توجه و عنایت بوده است. سلسله ها, حاکمان, امیران, اشراف, اندیشوران, با هر نوع نگرش و طرز رفتار و کردار, به نوعی با مکه و تاریخ آن, خود را گره می زدند. از این رو تاریخ مکه بازتابی در مقیاس کوچک تر از حوادث مهم جهان اسلام به شمار می آید و به همین خاطر نویسندگان و اهل قلم ساکن مکه مکرمه و یا زائران و حاجیانی که به قصد زیارت به آن جا مشرف می شدند, حوادث و اتفاقات این شهر را می نگاشتند. از این رو در خصوص مکه مکرمه مورخان و پژوهشگران از آگاهی ها و اطلاعات بیش تری نسبت به دیگر شهرهای اسلامی برخوردارند. گرچه پایتخت و مرکز استقرار سلسله های حاکم به تبع توجه و عنایت آنان در مقاطعی از تاریخ مورخانی را به نگارش تاریخ آن شهرها واداشته است, اما هیچ شهری چون مکه مدام مورد توجه نبوده است. از جمله کتاب هایی که به شکل روزشمار مقطع کوتاهی از تاریخ مکه, یعنی بین سال 922هـ.ق. تا 946ق را به مدت بیست وچهار سال ـ به ثبت رسانده, کتاب ارزشمند (کتاب نیل المنی بذیل بلوغ القری لتکملة اتحاف الوری), از جاراللّه بن العزّ بن النجم بن فهد المکّی است, که در سال 2000 به تحقیق محمد الحبیب الهیلة استاد پژوهش های تاریخ و تمدن در دانشگاه ام القری در مکه مکرمه و با عنایت و تشویق مؤسسه الفرقان للتراث الأسلامی شاخه مکه و مدینه به زیور طبع آراسته شده است. این نکته را یادآور می شوم که مؤسسه الفرقان که به همت شیخ زکی یمانی ـ وزیر نفت اسبق عربستان سعودی ـ در لندن پایه گذاری شده است, از مؤسسه های قابل تقدیری است که همت خود را بر گردآوری و نشر تراث اسلامی و حفظ آن از تباهی در کوران حوادث و اتفاقات متمرکز کرده و کارهای سودمندی در این راستا انجام داده است که تحقیق و نشر این کتاب یکی از آن کارهای مفید است....